C o n s e n s u s

Voor dit kunstfoto-project is de naam 'Consensus' gekozen. Deze 3 bewerkte foto's vormen als serie hierin een voorbeeld. Consensus staat voor overeenstemming, gelijkheid en harmonie. De Latijnse term 'Sensus' staat voor zin, zintuigen en gevoelsmatigheid en de verbeelding ervan in al zijn/haar schoonheid. Ook staat 'Sensus' voor waarneming vanuit een intellectueel/emotioneel en fysiek gezichtspunt. Gevoelsmatig voeg ik menselijke lichamen en lichaamsdelen zoals zintuigen samen met vergelijkbare vormen die ik in de natuur ontdek. Het zijn series bestaande uit enkele beelden gepresenteerd als harmonieus geheel.