I n s p i r a t i e b r o n n e n

MIJN INSPIRATIEBRONNEN: PERSOONLIJK EN ALS MULTIDISCIPLINAIR KUNSTENAAR

M u z i e k
Kate Bush - Al vanaf de eerste klanken die ik in 1978 hoorde op de radio, was ik lyrisch over haar. Dergelijke bewondering heb ik alleen maar voor iemand die alles, maar dan ook álles zelf maakt: de muziekcompo-sities, teksten, kostuums, zang en dans en nog veel meer.
D a n s
Loie Fuller - Toen ik op de docentenopleiding een onder-wijsproduct maakte met als thema raakvlakken van dans met techniek, kwam ik bij Loie Fuller, een geëmancipeerde vrouw die rond 1890 experimen-teerde met chemie en techniek t.b.v. haar dansoptredens.
F o t o g r a f i e
Annie Leibowitz - een vrouw met een bijzondere carrière, startte haar loopbaan met een fotografieworkshop. Popfoto's en oorlogsreportages maakte
zij en ook artistieke en gla-
morous portretten van grote sterren en beroemdheden.
Van alle markten thuis....
T e k e n i n g e n
Wilhelmina Douglas Hawley (1860-1957) - Mijn Amerikaanse overgrootmoeder uit New York studeerde op de Kunstacademie in New York City en Parijs, won er een Medaille d'Or en gaf er les. Nav. haar schilderexcursies in Nederland settelde ze zich daar met mijn overgrootvader.
S c h i l d e r i j e n
Pablo Picasso - 'ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt.'. Een waar woord, want het zijn tenslotte kinderen die ongelimiteerd bezig kunnen zijn met dromen en fantasie. Zij laten zich niet beperken door morele (gedrags)regels.
S u r r e a l i s m e
Salvador Dali (1904) - 'Het enige verschil tussen mij en een gek is dat ik niet gek ben' en 'Ik ben de enige kunstenaar die door de natuur wordt gekopieerd'. Het is maar net hoe je tegen jezelf aankijkt. Maar het is waar dat de werkelijkheid soms surrea-listischer is dan de fantasie.....
G r a f i s c h
Ootje Oxenaar - ik bewonder zijn zeer prachtig ontworpen Nederlandse papiergeld. Uniek in de wereld en onvervangbaar. Ik mis ze eigenlijk nog elke dag, die prachtige kunstwerkjes in mijn portemonnee.
B e e l d h o u w e n
Ossip Zadkine - prachtige veelzeggende stijl en beeltenis van een ooit zo fraaie stad die zijn hart kwijtraakte door het bombardement in 1940. Nu herrezen in moderne stijl, maar zal nooit meer hetzelfde zijn....
M o d e / G o t h i c
Gothic spreekt mij aan. Dit kun je subtiel in mijn kledingstijl en kleurvoorkeuren zwart en paars terugvinden. Fraaie elegantie, terugvoerend op de middel-eeuwen/kastelen. Jugendstil en charleston spreekt mij ook aan.
J u g e n d s t i l
De allermooiste stijl die ooit ontworpen is! Dit was de stijl in reactie op de industriële revo-
lutie die vroegere stijlen slordig kopieerde. Kunst en ambacht zijn één, uitgevoerd door de hand van de gewone man.
C h e m a M a d o z
Zeer unieke, leuke foto's in al hun eenvoud van Chema Madoz. Ik wou dat ik dit bedacht had! Erg veel bewondering heb ik voor zulke briljante ideeën die helemaal geen uitleg behoeven. De foto's spreken voor zich!