P r i j s l i j s t

S I E R A D E N - De sieraden lijken duur maar zijn het eigenlijk niet. Als je weet hoeveel tijd er in het maken gaat zitten, zijn ze eigenlijk ontzettend goedkoop. Ik reken voor het maken slechts een zeer bescheiden uurloon van € 10,- zonder kosten van het gebruikte materiaal. De prijzen zijn ex BTW.

F O T O ' S - Ook staat er een prijslijst van foto's (zie op deze pagina verder naar onderen) en komt er een aparte prijslijst van fotocollage kunstwerken. De prijzen zijn ex BTW.

F O T O C O L L A G E S - Prijslijst is nog in de maak.

T E K E N I N G E N   E N   S C H I L D E R I J E N - Prijslijst is nog in de maak.
S i e r a d e n
m a t e r i a a l
k l e u r
P r i j z e n
B u s N e c k g l a s s
g l a s , m e t a a l
m e t a l l i c
€. 7 5 , -
D a s m o o i ! i !
g l a s , m e t a a l
g r i j s
€. 1 5 0 , -
D a s f r a a i ! i !
g l a s , m e t a a l
b r u i n
€. 1 2 5 , -
N e t W e r k
g l a s , m e t a a l
b r u i n
€. 6 5 , -
T e a S p o o n f u l l
m e t a a l
Z i l v e r
€. 5 5 , -
D a s N e t W e r k
g l a s , m e t a a l
b r u i n
€. 1 2 5 , -
K r a a l S p i r a a l
g l a s , s t a a l d r a a d
g r o e n
€. 6 5 , -
C l e o p a t r o o n
g l a s , s t a a l d r a a d
W i t
€. 8 5 , -
C l e o p a k r a a g
g l a s , s t a a l d r a a d
o r a n j e
€. 6 5 , -
Z w a a n s h a l s
g l a s , s t a a l d r a a d
P a a r s
€. 8 5 , -
Deze prijzen zijn ex BTW.
F o t o p r i n t s
F o r m a a t
P a p i e r
P r i j z e n
U i t e r w a a r d e n f o t o
1 3 x 1 3
G l a n s
€. 7 5 , -
U i t e r w a a r d e n f o t o
2 0 x 2 0
G l a n s
€. 1 0 0 , -
U i t e r w a a r d e n f o t o
3 0 x 3 0
G l a n s
€. 1 5 0 , -
U i t e r w a a r d e n f o t o
4 0 x 4 0
G l a n s
€. 2 0 0 , -
S t i l . . . . e v e n
1 3 x 1 8
G l a n s
€. 9 0 , -
S t i l . . . . e v e n
2 0 x 2 5
G l a n s
€. 1 2 5 , -
S t i l . . . . e v e n
3 0 x 4 0
G l a n s
€. 1 6 0 , -
S t i l . . . . e v e n
4 0 x 5 0
G l a n s
€. 2 2 5 , -